Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5328
Authors Desconegut
Titles Misses de sant Pau ermità
Incipit & Explicits text: Les misses de mossen Sent Pau hermita; la persona qui les fa dir trau vna anima de porgatori. | Primo dues misses del Sant Sperit; cascuna missa ab .vij. candeles … La .xxxiij. es de Sent Pere e de Sent Pau, ab .xij. candelles
Language català
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9526
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness f. 108ra-vb
Title(s) Desconegut, Misses de sant Pau ermità
Incipit & Explicits rubr.: [ 108ra] Altres mjsses de mossen Sent pau les quals foren Reuelades avn servent seu lo qual era en gran temptacio e aço per tal com hauja offes lo pare e la mare greument … [ 108rb] … dientlj ffill gracies te fem tot fret nos nanam ala gloria de paradis per lo be que nos has fet
text: la .ja. missa es de tots sants ab xij candelles … [ 108vb] … la xxxiij es de sent pere e de sent pau ab xij candeles
ID no. of Witness 2 cnum 7482
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness f. 107rb-va
Title(s) Desconegut, Misses de sant Pau ermità
Incipit & Explicits rubr.: [ 107rb] Les mjsses de mossen Sent pau hermjta la persona qui les fa dir trau vna anima de porgatorj
text: P2rjmo dues misses del Sant sperjt cascuna missa ab .vij. candelles … [ 107va] … Jtem vna missa de santa caterina ab dues candelles que son ij. Sumen totes les misses ques han a dir xxvij. Mjsses. Sumen totes les candelles les dessus dites ccxcij candeles
Record Status Created 2004-01-27
Updated 2008-08-01