Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5326
Authors Desconegut
Titles Ordinacions i privilegis de les valls d'Àneu i d'Espot
Language català
Text Type: Col. d'ordenances
References (most recent first) Padilla Lapuente (1999), L'esperit d'Àneu. Llibre de costums i ordinacions de les valls d'Àneu
Marquès (1999), “El manuscrit d'Espot i la seva col·lació amb el d'Esterri d'Àneu”, L'esperit d'Àneu. Llibre dels costums i ordinacions de les valls d'Àneu
Marquès (1981), “Ordinacions i privilegis de les valls d'Àneu i d'Espot en un manuscrit del segle XV”, Urgellia
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7479
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, a.9 (BITECA manid 2700)
Copied 1401 - 1450 (Marquès)
Location in witness ff. 1-44v
Title(s) Desconegut, Ordinacions i privilegis de les valls d'Àneu i d'Espot
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [s]2on los capitols daual scrits que p. (…) e vsances dela vall daneu .xlviij
índex: L2o primer capitol es quel pare o la mare e quiscu de ells en son testament poden lexar … [ 4v] … I2tem lo xlvij. Capitol es que tot hom que pledey pus que allegar e produhir testimonjs plaça e cartes e totes altres proues
rubr.: [ 9] [s]eguesen si les ffranquees libertats … quels homens stants e h[ab]itants en la val de A[neu] (…) segons se aparen en Cartes publiques
text: [p]2rimerament hy ha vna carta publica feyta per lo senyor Nuch. de mataplana. Comte de Payllars … [ 44v] … E volgueren e ordonaren lo dit senyor Comte e la Cort ara regint e los altres prohomens que la damont [sic] dita carta fos en serta e messa en los presents capitols la tenor dela qual carta se seguex per la forma seguent
Condition incomplet
Note no es copia la carta que, segons l'explicit, hauria de seguir
Record Status Created 2004-01-26