Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5324
Authors Desconegut
Titles Goigs de la Mare de Déu de la Concepció
Ab eterno preelecta
Incipit & Explicits text: Ab eterno preelecta | mare del Verb diuinal … suplicam quen l'hora streta | nos siau molt parcial
Date / Place escrit 1520 [?] ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7ï 7ï 7ï 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
References (most recent first) Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:38-39 (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:599-600
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7462
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (16) (BITECA manid 2682)
Imprint València [?]: 1501 - 1550 [?]
Location in witness f. [1]r-vb f. 102r-vb
Title(s) Desconegut, Goigs de la Mare de Déu de la Concepció, escrit 1520 [?] ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Los goigs dela gloriosa mare de Deu dela Concepcio : los quals se cantan enla Encarnacio
text: [ [1]ra] Ab eterno preeleta | mare del verbe diuinal … [ [1]vb] … suplicam quen lora streta | nos siau molt parcial
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”; segueix una oració llatina
Record Status Created 2004-01-15
Updated 2008-05-08