Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5321
Format llibre. edició. imprés
Author Teodoric Borgognoni
Title Cirurgia. Traducció catalana medieval de Guillem Corretger
Associated persons Lluís Cifuentes i Comamala (Ed.)
Date / Location En preparació 2011:
Source of Data for Works texid 5065 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Record Status Created 2004-01-11
Updated 2011-03-21