Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5320
Authors Síndic del comú dels Peixcadors: Lo
Titles Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable
Incipit & Explicits text: Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable … Moreno Iohan, a quils desigs trauen
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts part de texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 22-31 (ed. ref.)
Síndic del Comú dels Peixcadors et al. (2008), “Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Síndic del Comú dels Peixcadors et al. (2008), “Deixant tots los caps de vostra resposta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 173 , n. 172.2 (219:217) i 172.1 (219:16)
Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 102-112
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Fenollar et al. (1877), Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen 39-51
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7451
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (a) (BITECA manid 1547)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14
Location in witness ff. b ij - [b vj]
Title(s) Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ b ij] Escriu hu a mossen Gaçull lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a miçer verdencha
text: [ b ijv] D2igau mossen iaume gaçull mol [sic] affable … [ [b vj]] … Moreno ioan : aquils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
ID no. of Witness 2 cnum 7983
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 (BITECA manid 2060)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02
Location in witness ff. b ij - [b vj]
Title(s) Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ b ij] Escriu hu a mossen Gaçull lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a miçer verdeneha [sic]
text: D2Jgau mossen Jaume gaçull mol [sic] afable … [ [b vj]] … Moreno ioan : aquils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
ID no. of Witness 3 cnum 6672
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (BITECA manid 2062)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. 8v-13
Title(s) Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 8v] Escriu vn tercer a mossen Gaçull, lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a micer Verdancha
text: D2Igau mossen Iaume Gaçull molt affable … [ 13] … Moreno Ioan, a quils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
Note aquests versos del Síndic Comú dels Peixcadors es localitzen, més concretament, als ff. 8v-9v i 12-13. Les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Fi”
Record Status Created 2004-01-08
Updated 2008-05-10