Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5317
Format llibre. edició. imprés
Author Joan Roís de Corella
Title Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella
Associated persons Josep Lluís Martos (Ed.)
Place / Publisher Alacant - Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 2001:
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 849.9"11/14"Roi-3
Source of Data for Works texid 1881 Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 1874 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Jàson i Medea, escrit 1471 ca.
texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
texid 1879 Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486
texid 1873 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486
texid 2129 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella, escrit 1471 ca. - 1497 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 1884 Joan Roís de Corella, Cavaller, Plant dolorós de la reina Hècuba, escrit 1471 a quo
texid 4522 Joan Roís de Corella, Cavaller, Preniu lo pom, mare del gran Cupido, escrit 1497 ad quem
texid 1885 Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 1883 Joan Roís de Corella, Cavaller… Parlament en casa de Berenguer Mercader, escrit 1471-03 ad quem
Record Status Created 2004-01-08
Updated 2011-03-29