Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5315
Format llibre. edició. imprés
Author Joan Roís de Corella
Title Obres de Joan Roiç de Corella
Associated persons Josep Almiñana Vallés (Ed.)
Place / Publisher València: Del Senia al Segura
Date / Location 1984: pp. 849 (vol. 2)
Volumes 2
Note facsímil i transcripció del còdex de Manyans (ms. 728 de la Biblioteca Universitària de València)
Source of Data for Works texid 2838 Bernat Fenollar, Prevere, Lo credit gran que de subtil entendre, escrit 1497 ad quem
texid 2848 Bernat Fenollar, Prevere, Ma volentat, no menys freda que marbre, escrit 1497 [?]
texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2840 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab los peus verts, los vlls e çelles negres, escrit 1497 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 5316 Joan Roís de Corella, Cavaller, Beda sou vos, senyor, quant vos contemple, escrit
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2843 Joan Roís de Corella, Cavaller, De bens e plaer tostemps abundos, escrit 1497 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2179 Joan Roís de Corella, Cavaller, Dun bell joyell, senyor, tinch inuentiua, escrit 1455-06 - 1461-09 ad quem
texid 2836 Joan Roís de Corella, Cavaller, En letres dor, tendreu en lo sepulcre, escrit 1497 ad quem
texid 2837 Joan Roís de Corella, Cavaller, Es vostre cor daçer ab tan fort tempre, escrit 1497 ad quem
texid 2846 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor de saber de qui·l saber estilla, escrit 1497 ad quem
texid 4753 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor donestat, senyora devota, escrit 1497 ad quem
texid 2841 Joan Roís de Corella, Cavaller, In vtroque jure gran doctor, com somies, escrit 1466-09 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2844 Joan Roís de Corella, Cavaller, Los qui amau, preneu aquesta çendra, escrit 1497 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 2842 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mos vlls tanquats per que altra no mire, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2850 Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
texid 4522 Joan Roís de Corella, Cavaller, Preniu lo pom, mare del gran Cupido, escrit 1497 ad quem
texid 5315 Joan Roís de Corella, Cavaller, Senyor del mon, qui passau en saber, escrit
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 2849 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tres causes son que, ab fredor de marbre, escrit 1497 ad quem
texid 2839 Joan Roís de Corella, Cavaller, És pietat si be y voleu atendre, escrit 1497 ad quem
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1033 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
manid 1324 MS: Cambridge: Trinity College, R.14.17. València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504. Col·lectiu, Cançoner de Cambridge, compilat 1400 - 1500.
manid 1967 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 479. Barcelona: Pere de Vilasaló, per a Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
Record Status Created 2004-01-08
Updated 2007-09-01