Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5313
Authors Baltasar Portell
Titles Tenint molt offeses les mies orelles
Incipit & Explicits text: Tenint molt offeses les mies orelles … que son les oliues quen oli reuenen
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts part de texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 73-83 (ed. ref.)
Portell et al. (2008), “Tenint molt offeses les mies orelles [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 172 , n. 136.1 (219:209)
Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 161-174
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Fenollar et al. (1877), Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen 110-124
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7453
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (a) (BITECA manid 1547)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14
Location in witness ff. e iiij - [e x]
Title(s) Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ e iiij] Escriu balthasar portell an Johan moreno defenent la part dels jouens
text: T2Enint molt offeses. les mies orelles … [ [e x]] … que son les oliues : quen oli reuenen. | Deo gracias
Poetic Stanza 324 vv. [= 40 x 8, 1 x 4]
ID no. of Witness 2 cnum 7985
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 (BITECA manid 2060)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02
Location in witness ff. e ijv - [e viij]
Title(s) Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ e ijv] Escriu Baltasar portell an Johan moreno defenent la part dels Jouens
text: G2Enint [sic] molt offeses les mies orelles … [ [e viij]] … Que son les oliues. quen oli reuenen. | Deo gratias
Poetic Stanza 324 vv. [= 40 x 8, 1 x 4]
ID no. of Witness 3 cnum 6674
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (BITECA manid 2062)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. 74 [sic = 34]v-40
Title(s) Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [34]v] Escriu Balthasar Portell an Ioan Moreno, defenent la part dels jouens
text: T2Enint molt offeses, les mies orelles … [ 40] … que son les oliues, quen oli reuenen. | Deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 38 x 8, 1 x 4
Note en relació a l'incunable de 1497, aquí manquen les cobles vintena (inc. “La festa de rams cascuna celebra”) i trenta-cinquena (inc. “Per tota la Sgleya seria gran cisma”) de la intervenció de Portell en el Procés de les olives. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Fi”
Record Status Created 2004-01-07
Updated 2008-05-09