Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5310
Authors Desconegut
Titles Profecies sobre la conquesta de Granada
Despertar-s'à la àguila que·n l'ayre va volant
Incipit & Explicits text: Despertar-s'à la àguila que·n l'ayre va volant | ab ses ales ben esteses, ab son bech va siulant … quar cells qui la creu menyspreen fugiran qüitadament, | per muntanyes e coves serà llur habitament
text: […] peccador habitant en la muntanya, en aquella santa església, devota ermita dellà sierra. Magestat: en l'any de la incarnasió de lo Nostre Senyor nou-sents huytanta-set, per lo qual temps degam sabert lo temps esdevenidor … En les covarges de la terra amagar farà molts altres devots cristians. Així, donchs, com hòmens per los deserts e coves e espesures s'amagaran per les cruels …
Date / Place escrit 1492 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 14 14 14 14: aaaa
References (most recent first) Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 395-401 (ed. ref.)
Faraudo de Saint-Germain (1952), “Una profecía valenciana y manifestaciones del espíritu popular en Cataluña y Valencia ante los sucesos de la guerra de Granada”, Anales del Centro de Cultura Valenciana 235-238
Note aquesta profecia té dues parts, la primera en vers (34 vv.) i la segona en prosa. La part versificada està constituïda per vuit cobles de versos monorims més una cobla de dos versos monorims en posició central. Cada vers té dos hemistiquis el primer dels quals té rima femenina i el segon masculina
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7420
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 134v-135v
Title(s) Desconegut, Profecies sobre la conquesta de Granada, escrit 1492 [?]
Incipit & Explicits text: [ 134v] Despertarsera la aguila quen layre ua uolant | ab ses ales ben esteses ab son bech ua siulant … quar cells qui la qreu menys preen fugiran qujtadament | per muntayes e coues sera llur habitament
text: peccador habitant en la muntanya en aquella santa esglesia deuota ermita della sierra [sic]. magestat: en lany de la incarnasio de la [sic] Nostre Senyor nou sents huytanta set per lo qual temps degam saber lo temps … [ 135v] … En les couarges de la tera amagar fara molts altres deuots cristians. [a] doncs com homens per los deserts e coues e espesures samagaran per les cruels […]
Poetic Stanza 4 x 4, 1 x 2, 4 x 4
References Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 385-86
Bohigas (1928-32), “Profecies de Merlí. Altres profecies contingudes en manuscrits catalans”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya
Note profecia amb dues parts, la primera en vers i la segona en prosa. Escrit a línia tirada, en sis paràgrafs de dimensions diferents. Al final poden mancar algunes línies. Al f. 135v hi ha escrites algunes anotacions de mal llegir i comença una sèrie de receptes transcrites per aprofitar l'espai que romangué en blanc
Record Status Created 2003-12-04
Updated 2018-11-30