Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5302
Authors Jaume Beltran
Titles Mar d'amargors, profunditat de penes
Incipit & Explicits text: Mar d'amargors, profunditat de penes … sorgiu-me vós al gran port d'alegria
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7390
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) (BITECA manid 2642)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness ff. [c vij]v-[c viij] ff. 23v-24
Title(s) Jaume Beltran, Mar d'amargors, profunditat de penes, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [c vij]v] Ala sacratissima verge maria deles dolors contemplacio feta per lo mateix Jaume beltran
text: [ [c viij]] Mar damargors / profunditat de penes | pelech sens fons / y çentre dela graçia … Donchs golf segur / humil verge maria | surgiu me vos / al gran port dalegria
Poetic Stanza 3 x 10, 1 x 2
Record Status Created 2003-12-01
Updated 2008-05-10