Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 52
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 | Antic y.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 212-224 (fol. mod.)
ff. clxij-clxiiij (fol. ant.)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 212] [S]3Ecunda curia per dominum Regem Alfonsum quartum celebrata Barchinone
salutatio: [M]Olt excellent princep e senyor
dispositio: [L]2A cort del principat de Cathalunya humjlment suplique a vostra gran senyoria Continuant les suplicacions ja per moltes vegades feytes … [ 212v] … senyor vos suplique la dita cort vos placie statuhi e fer les quatre constitucions seguents
tit.: Que les causes no isquen de cathalunya de pobills viudes pobres e altres miserables persones
text: [L]3Es causes dels pobills viudes de pobres e altres miserables quj son e seran en nostra audiencia … [ 224r] … e conuencions feyts e feytes ab les dites set parts o mes dels dits censalistes. Plau al senyor Rey
execució: [A]5Cta fuerunt hoc jn capitulo Sedis Ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die Martis xiij. Madij Anno a nativitate dominj Millesimo quadrigentesimo Tricesimo secundo Regnj nostrj xvij de funes vicecancellerius
Note segueixen disposicions de diversos reis en llatí des del f. 225-238; la foliació antiga s'acaba a l'actual f. 219 = clxviiij
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28