Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5299
Authors Jaume Beltran
Titles Aquell fenoll tendre ab rames molt belles
Cobles en honor de Jesús i de la Santíssima Creu
Incipit & Explicits text: Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, | preclar don Francisco, poeta estimat, | en obra tan santa vent tals maravelles … de l'alt Rei insigne los títols brodats. | Valeu-me sagrada, donchs, tostemps que us cride, | puix tant a loar-vos a tots hi convide
Date / Place escrit 1515 a quo
Language català
Text Type: Vers
Associated Texts part de texid 5298 Jaume Beltran… Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, escrit 1515 a quo
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7366
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) (BITECA manid 2642)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness ff. a ijv-[c vj] ff. 2v-22
Title(s) Jaume Beltran, Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ a ijv] Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
text: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don fransisco / poeta stimat | en obra tan santa / vent tals marauelles … [ [c vj]] … del alt rey insigne / los titols brodats. | Valeume sagrada / donchs tostemps queus cride | puix tant a loarvos / atots hi conuide
Poetic Stanza 39 x 12
Record Status Created 2003-12-01
Updated 2008-05-10