Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5298
Authors Jaume Beltran
Vicent Ferrandis
Titles Aquell fenoll tendre ab rames molt belles
Cobles en honor de Jesús i de la Santíssima Creu
Incipit & Explicits text: Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, | preclar don Francisco, poeta estimat, | en obra tan santa vent tals maravelles … de l'alt Rei insigne los títols brodats. | Valeu-me sagrada, donchs, tostemps que us cride, | puix tant a loar-vos a tots hi convide
Date / Place escrit 1515 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Texts texid 5299 Jaume Beltran, Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, escrit 1515 a quo
texid 5300 Vicent Ferrandis, A vós, digne Anna Torrella discreta, escrit
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… (ed. ref.)
Note obra escrita en conjunt per dos autors diferents
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7389
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) (BITECA manid 2642)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness ff. a ijv-[c vj]v ff. 2v-22v
Title(s) Jaume Beltran… Aquell fenoll tendre ab rames molt belles, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ a ijv] Preambol
pream.: L2Esta y ab affectada atencio vista / y deuotament ponderada per lo molt noble .S. don francisco de fenollet la subseguent obra dela creu / per jaume beltran y vicent Ferrandis trobada … y obeir los justissims preceptes y manaments de aquell / dona jaume beltran principi al prolech en la forma seguent
rubr.: Comença lo prolech Beltran ala molt Reuerent prioressa
prol.: Aquell fenoll tendre / ab rames molt belles | preclar don francisco / poeta stimat … [ a iiij] … per ser tan poqueta / que jens no sipar | De sinch o set cobles / tots dies vem obres | que tenen mes vicis / que plagues los pobres
rubr.: [ [a v]] Cobles en honor y gloria de iesus saluador nostre y dela sua santissima creu: enles quals se reciten moltes excellencies / y laors de aquella / fetes per Jaume beltran y Vicent Ferrandis
rubr.: Jnuoca ferrandis
invoc.: A vos etern princep / clar sol de justicia | lançant los raigs vostres / en est mon escur … Y feu quen seruir vos / despenga ma vida | y en lanima porte / la creu insignida
rubr.: [ [a v]v] Ferrandis y comença la obra
text: [ [a v]v] Ador vos creu santa / gran arbre de vida | plantat en lasgleya / yen mig del cami … [ [c vj]] … Valeume sagrada / donchs tostemps queus cride | puix tant aloar vos / atots hi conuide
Record Status Created 2003-12-01
Updated 2008-05-12