Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5297
Authors Desconegut
Titles O, mare beneyta de humana natura
Incipit & Explicits text: O, mare beneyta de humana natura … vn tal sentiment, quem salve y defena
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 34
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 21-22 , n. ii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:480
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich aa ij
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7388
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (8) (BITECA manid 2688)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]
Location in witness f. [a viij]vb f. 83vb
Title(s) Desconegut, O, mare beneyta de humana natura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a viij]vb] Oracio
text: O mare beneyta : de humana natura | qui sense pecar : passas gran dolor | quant ves lo fill car : plagat sens mesura | posat en les faldes : de vos mare pura | la mort sostenint per mi pecador … demanuos merce : als dos tan benignes | que dels peccats meus : y actes malignes | yo senta dolor y haja perdo | y placiaus darme : de vostra greu pena | vn tal sentiment : quem salue y defena
Poetic Stanza 12 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 7740
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. b [j]v - b ij
Title(s) Desconegut, O, mare beneyta de humana natura, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ b [j]vb] Oratio
text: O mare benyta / de humana natura … [ b ij] … Un tal sentiment / quem falue y deffena
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2003-12-01
Updated 2011-04-04