Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5293
Authors Desconegut
Titles Na dolça res, be m'es greu
Incipit & Explicits text: Na dolça res, be m'es greu … que heu m'i seray en breu
Date / Place escrit 1310 [?] - 1350 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7 7 7: aaabbb
References (most recent first) Avenoza (2006), “Poemes catalanooccitans del s. XIV en un manuscrit florentí. Edició i estudi de Na dolça…, primer del recull”, Trobadors a la Península Ibèrica 81-82 (ed. ref.)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Avenoza (2003), Na dolça res, be m'es greu [text electrònic a Internet]
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7378
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness f. 14v
Title(s) Desconegut, Na dolça res, be m'es greu, escrit 1310 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 14v] Na dolça re bemes greu … que heu mi seray en breu
Poetic Form balada
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 6, 1 x 3
Language of Copy català provençalitzat
Note la repetició del refrany al final de les cobles s'assenyala arreu, llevat de al final de la darrera, car fou afegit un cop acabada la còpia i en aquell punt no roman espai suficient al final de la línia per fer-ne encabir els mots; per això mateix, perquè és un afegit, també consta al final dels versos del refrany inicial, que no han de dur-lo. El vers 29 està interliniat; text amb alguna esmena del copista
Record Status Created 2003-12-01
Updated 2008-05-08