Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5292
Authors Desconegut
Titles Dejuni de quinze divendres
Date / Place escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts Part de? la primera part, que correspon al dejuni de dotze divendres, coincideix amb texid 4097 Desconegut, Dotze divendres en els quals cal dejunar, escrit 1400 - 1500
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7376
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness ff. 13v-14v
Title(s) Desconegut, Dejuni de quinze divendres, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 13v] [E]n lany son .xij. diuendres que hom deu deiunar en pa e en aygua en los quals no menuch hom entro ab les esteles axi confeeren los .xij. apostols
text: Lo primer diuendres de març … Lo .xij.e es enans de Nadal
tit.: Encara son .iiij.e [sic] diuendres que hom deu deiunar en pa e en aygua mentre que es viu axi com feeren los .xij.e apostols. Axi que cascun diuendres hom faga del seu xije almoy-nes [f. 14] a honor dels .xij.e apostols e specialment ha honor de deu e de Madona sancta Maria e de sent Pere
text: Lo primer diuendres es ala entrada de juny … Lo terz es ala entrada de setembre. E sapia per cert que qui aquests .xv. diuendres en pa e en aygua deiunara (…) E puys metranla en parays on haura goig sens fi
colofó: Com los deiunis sien cumplits fet dir vnaa [sic] Missa en laltar de sent .P. … [ 14v] … e saluament dels Morts feels christians e vius amen e de mj qui escrit ho he
Record Status Created 2003-12-01
Updated 2010-08-19