Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5287
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles I·l mateix dia
Incipit & Explicits text: I·l mateix dia | lo qui passant més dreta via … a la horella, | qu·és un jutgar per maravella
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Gassull et al. (2008), “Axi us dexau a tots contents [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gassull et al. (1989), Obra religiosa 59-60 , n. 2 (ed. ref.)
Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 624
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:554-555
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7365
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1471 (BITECA manid 1577)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]
Location in witness f. d iv - d ii
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, I·l mateix dia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ d iv] Altra joya
text: [ d iv - d ii] Yl mateix dia | Lo qui passant mes dreta via … [ d ii] … ala horella | Ques vn jutgar per marauella
Poetic Stanza 22 vv.
Record Status Created 2003-11-30
Updated 2012-01-28