Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5284
Authors Desconegut
Titles Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic
Date / Place escrit 1568 ad quem
Language català [?]
llatí
Text Type: Prosa
Subject LITÚRGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7297
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-III-36 (BITECA manid 2691)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1568
Location in witness ff. 1 prel.-43
Title(s) Desconegut, Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic, escrit 1568 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] ORDINARI o Manual perals Curats, qui ab diligencia voldran entendre tot lo necessari dels Sagraments, y la administracio de aquells: lo qual mana imprimir lo Reuerendissimo Senyor D. F. Benet de Tocco Bisbe de Vic. En Barcelona. En casa de Claudes Bornat. 1568.
colofó: [ 43] Fonch acabada de imprimir la present obra (a honrra y gloria de deu) a .28. de Iuny vigilia de sant Pere patro de nostra cathedral, en lo any de la natiuitat del Señor. 1568. EN BARCELONA. En casa de Claudio Bornat.
Record Status Created 2003-11-25
Updated 2007-05-23