Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5278
Authors Abu-l-Salt de Dènia
Titles Tractat de medicines simples
Date / Place escrit 1134 ad quem
Language català
àrab (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut [?]
Traductor: Arnau de Vilanova, metge [?]
References (most recent first) Abu-l-Salt de Dénia et al. (2011), Llibre de les medicines simples
Samsó (1999), “Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica”, Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997) 219
Cifuentes i Comamala (1997), “Translatar sciència en romans catalanesch. La difusió de la medicina en català a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement”, Llengua & Literatura 19
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 624
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 508 (BITECA manid 1093)
Copied 1451 - 1500 (J. Riera)
Barcelona [?] (Cifuentes): 1441 [?] - 1460 [?] (Cifuentes)
Location in witness ff. 12rb-48va
Title(s) Abu-l-Salt de Dènia, Tractat de medicines simples (tr. Desconegut…), escrit 1134 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 12rb] Comensa lo libre de albumesar de simples madesines valents atotes les malalties de tot lo cors
intr.: [c]2Omensa de madesines simples carifficans e mondifficans o apagans la calor dequella
tit.: Capitol primer
índex: De simples madesines purgants fleumaen cartes Capitol primer … [ 12vb] … De medesines simples quj ualen als collos e ala verga e en aquest membre complire aquest libre e dire de cada capitol e comensare al primer capitol xx.
tit.: Capitol primer de medesines simples mundifficatives e clarifficans la sanch e reffrenants la calor sua
text: Juiube. [i]2uiube .i. gingols son temprats mas declinen hun poch … [ 48vb] … bledes carabases cogombres ciurons e mores
References Marnierre (1998), Inspecció personal
Record Status Created 2003-11-17
Updated 2004-01-11