Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5274
Authors Joan Verdanxa
Titles Encen lo voler qui ans no volia
Incipit & Explicits text: Encen lo voler qui ans no volia … per lo recort del sdevenidor
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics [189.4 (60:17), p. 63=] 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
[189.3 (Gd:24), p. 234=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
[189.3a (60:22), p. 64=] 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Texts part de texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Per be que lo mon en tals fets huy sia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Verdanxa et al. (2008), “Estel molt clar, hom d'estat e valia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Verdanxa et al. (2001), “Qui creu del tot son adversari [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 45-66 i 148-151
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 316 , n. 189.4, 189.3 i 189.3a
Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3
Massó Torrents (1922), L'antiga escola poètica de Barcelona. Lliçons donades en els cursos monogràfics d'Alts Estudis i d'Intercanvi els dies 29 i 30 d'abril; 2, 6, 7 i 9 de maig de 1921 103-4
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 64-91 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 131-162
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7724
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 43v-61v
Title(s) Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Entaniment
text: Ensen lo voler / quj ans no volia … [ 61v] … Per lo recort del sdeuenidor
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5, 1 x 10, 52 x 2, 2 x 9, 1 x 10
ID no. of Witness 2 cnum 3624
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 141v-143v ff. 146v-148v
Title(s) Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 141v] Apellacio de verdancha he primerament endresse lo seu dir amossen fenolar
text: Quj creu del tot son aduersarj | sia doctor ho bon notari … [ 143v] … dasso requjr y ma car [sic] publica | per lo recort del sdeuenjdor
Poetic Stanza 52 x 2, 1 x 9, 2 x 10
Associated Texts aquest testimoni ens ha transmès la darrera intervenció de Joan Verdanxa en el debat texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Note a la penúltima cobla s'ha copiat el vers “presta sens par generro que acompaya”, que no trobem a l'altre testimoni copiat en aquest manuscrit. El vers “E com pensau No purgareu” ocupa dues línies d'escriptura. Al marge esquerre, retallat per la cisalla es llegeix parcialment una anotació en llatí transcrita per Turró: “[h]ec appellatio […]ra in suo […]o ab los .iiij.[…]ments en carta […]”
Record Status Created 2003-11-12
Updated 2008-05-10