Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5273
Authors Pere Vilaspinosa
Titles Sens lenya lo foch cremar no poria
Incipit & Explicits text: Sens lenya lo foch cremar no poria … quin [gran] poder té quant ell se frenella
Date / Place escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Texts part de texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Per be que lo mon en tals fets huy sia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 45-53
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 63 , n. 202.4 (60:17)
Massó Torrents (1922), L'antiga escola poètica de Barcelona. Lliçons donades en els cursos monogràfics d'Alts Estudis i d'Intercanvi els dies 29 i 30 d'abril; 2, 6, 7 i 9 de maig de 1921 103-104
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 63-75 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 132-143
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7725
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 43v-50v
Title(s) Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Voluntat
text: Sens lenya lo foch / cremar no poria … [ 50v] … Quin poder te / quant ell sa frenella
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5, 1 x 10
Record Status Created 2003-11-12
Updated 2008-05-10