Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5272
Authors Joan Escrivà
Titles Recort deu tenir com, d'alta cadira
Contemplació a Jesús crucificat
Incipit & Explicits text: Recort deu tenir com, d'alta cadira … que·ns porte del cel lo goig dels salvats
:
:
Date / Place escrit 1493-01-11 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 5 10 10ï 10 10ï 5 10: ababbcdcdd
Associated Texts aquestos versos formen part d'una obra on també intervé texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “D'aquella tan alta, tan fort y gran çoca [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Fenollar et al. (2002), Lo Passi en cobles (1493). Estudi i edició 419-446 (ed. ref.)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 8-20
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 92 , n. 54.3 (109:1)
Fenollar et al. (1912), Lo Passi en cobles escrit per mosen Bernat Fenollar y Pere Martinez. Precedit de una breu noticia biográfica y bibliográfica dels autors 137-150
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:219-223 (ed. parcial)
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 18-34
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 110-129
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7721
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 12-24
Title(s) Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] Mossen Johan scriua
text: Recort deu tenir / com dalta cadira … [ 24] … Quens porta del cel / lo goig dels saluats
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 2 cnum 7249
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2113 (BITECA manid 2053)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jacobo de Vila (colofó), 1493-01-11
Location in witness ff. k ij - l iiij
Title(s) Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ k ij] Scriua
text: Recort deu tenir : com dalta cadira … [ l iiij] … Quens porte del cel : lo goig dels saluats. | Amen
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 3 cnum 7250
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (2) (BITECA manid 2426)
Imprint Pere Posa, 1518-09-28
Location in witness ff. [g vj] - [h iiij]
Title(s) Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [g vj]] Scriua
text: Recort deu tenir : com dalta cadira | Al mon deuallant : de carn vos cobris … [ [h iiij]] … Acins feu lo plor : esser axi digne | Hon som exellats | Quens porte del cel : lo goig dels saluats. | Amen
Poetic Stanza 25 x 10
Record Status Created 2003-11-12
Updated 2012-01-28