Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5263
Authors Joan Llopis
Titles Sumari de medecines
Llibre de receptes de moltes medecines lleugeres i profitoses
Receptari
Date / Place escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Language català
italià
Text Type: Prosa, Receptes
Associated Texts texid 11363 Desconegut, Arribada a Europa l'any 1495 de la malaltia coneguda com a mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
texid 11340 Desconegut, Condicions de les coses: calentes, fredes, seques i humides, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 11362 Desconegut, Devoció a sant Esteve per curar el tremolament de membres, escrit 1491 ? - 1500 ?
texid 11346 Desconegut, Diagrama per jutjar la qualitat de la digestió segons el color de les orines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 11344 Desconegut, Dies caniculars, escrit 1491 ? - 1500 ?
texid 11341 Desconegut, Equivalències de mesures, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 11361 Desconegut, Guariment de la ceguesa inspirat en la història de Tobies, escrit 1491 ? - 1500 ?
texid 11364 Desconegut, Recepta per a engüent i altres preparats per a curar el mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
texid 11365 Desconegut, Recepta per a engüent i altres preparats per a curar el mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
texid 11338 Desconegut, [Breu] regiment per a qui vol usar de cirurgia, de física o de flebotomia, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 11337 Pere Llopis, Llibre de Pere Lopis, compilat 1451 [?] - 1490 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 120
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12557
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 43v-58v ff. 45v-56v
Title(s) Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?] Part 4
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v ant.; 45v mod.] La uirtut del trepo
text: L2a virtut del trepo que val | a totes malalties … [ 58v ant.; 56v mod.] … e tinga lo pacient | la camastesa eno vaia
Note Obra en curs d'estudi.

Hi ha anotacions i afegits en llatí i català, algun ratllat. En aquesta secció s’inclouen els eixarms (ff. 45v-46v fol. ant.; 43v-44v fol. mod.). Al peu del f. 52 ant. (50 mod.) amb lletra menuda es copià un Exarm a metre pau entre marit i muller: “ametre pau entre marit e muller sien dites les seguents | paraules o portades scrites | mosenyer sant siluestre del monte mayor | vos qui ligastes la muger y el varon | albrau ser pent e lo brau lion | les alimanyes qui en lo camp son | vos ligueu la guerra e solveu la pau | entre lo marit ela muller”.
ID no. of Witness 2 cnum 12558
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 64v-83 ff. 60v-81
Title(s) Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?] Part 5
Incipit & Explicits rubr.: [ 64v ant.; 60v mod.] Aygua de vida que lome | vell fa tornar ioue
text: A2yga de vida donant vi|da que lome vell fa tor|nar ioue la recepta dela qual se seguex | R. trementina vna liura … [ 83 ant.; 81 mod.] … E | apres fes meniarlos dits polls al | passient
Note Obra en curs d'estudi.
ID no. of Witness 3 cnum 6889
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 1-2v s/n + 1-4v + 7-12v + 13-83r ff. 85-87v+ 11-81r
Title(s) Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
sumari de me|desines alahor egloria de nostre senyor | [il·legible] Johan lopis, ff. 85-86v
Note Obra en curs d'estudi.

Es tracta d’un receptari que inclou eixarms i oracions, un erbari (traducció o adaptació de Macer), un [Breu] regiment per qui vol usar de cirurgia, de física o de sagnies, un extret del Pseudo-Hipòcrates, Coneixença de les orines i d’altres prescripcions. La mà que copià el receptari sovint va recórrer als espais dels marges per afegir nous textos i esmenta sovint l’origen dels preparats, indicant qui se’ls va explicar. Per facilitar la consulta del text donem entrades independents a les diverses parts del receptari, anomenant-les Part 1, part 2, etc. segons l’ordre en el que foren copiades.
ID no. of Witness 4 cnum 12555
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 22v-25v ff. 20v-23v
Title(s) Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?] Part 2
Incipit & Explicits tit.: [ 22v ant.; 20v mod.] A dolor
intr.: A2dolor de tota la presona [sic] enguent | molt precios que tots los doctors | lo lohen co es Galen ypocras pares | de medesina E ali ben mesu E al|mancor Elo sant libre de rasis E be|uengut Gratas loen vn noble | speriment de goma lo qual mençio|na lo fill de bac E ysmael benalcacin | E bet dedj la qual fon ordenada a | Gabriel fil del Rey de percia en les quals | vos podeu fiar e tenir en vostre gran | secret
text: Recipe. cuchs de terra sent | oli comu miga liura e escarauats | menys de cap .viiij. tres brots | de baladre … [ 25v ant.; 23v mod.] … se mescla ab malenconia lo ma|lalt riu al temor
Note Obra en curs d'estudi.
ID no. of Witness 5 cnum 12522
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 1-2 s/n fol. ant. + 1r-v ff. 85-87v
Title(s) Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?] Part 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 s/n fol. ant.; 85 fol. mod.] Rubrica del present sumari de me|desines alahor egloria de nostre senyor | [il·legible] Johan lopis
índex: Primo tractat de medesines e comfo|rts sguard[a]ns al cap e particules | de aquell en cartes. 25. … [ 2v s/n ant.; 86v fol. mod.] … Contra aquells que son etichs . 83
tit.: [ 1 ant.; 87 mod.] A mal de siatiqua
text: A2 mal de siatiga pren dela bu|nyga del bou e picala que sia | ben trida e met mel en vna caco|la … [ 1v ant.; 87v mod.] … axi com cosa giradi|sa
Note Obra en curs d'estudi.

ID no. of Witness 6 cnum 12556
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 26-42v ff. 24-40v
Title(s) Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?] Part 3
Incipit & Explicits rubr.: [ 26 ant.; 24 mod.] libre de receptes de moltes mede|sines laugeres e profitoses trelladat | alaor e seruir de nostre Senyor | deu Ihesu christ lo qual per sa infinida bondat hi vulla obrar amen
tit.: A mal de cap e dolor
text: A2 a [sic] mal de cap e dolor pren | dela fulla de la oliuera | picada faxada en lo cap … [ 42v mod.; 40v ant.] … A poluora dela saluia po|sada sobre lo loch don hix | la sanch de continent stanqua
Note Obra en curs d'estudi.
Record Status Created 2003-10-27
Updated 2015-05-17