Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5261
Format llibre. edició. imprés
Author Bernat Fenollar
Pere Martines
Title Lo Passi en cobles (1493). Estudi i edició
Associated persons Marinela Garcia Sempere (Ed.)
Antoni Ferrando (Prol. de)
Place / Publisher Alacant - Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 2002: pp. 537
Source of Data for Works texid 2501 Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 2502 Jacobo de Vila, A glòria gran d'aquella sagrada, escrit 1493-01-11
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 2341 Pere Martines, A vós, que poblau lo cel de fels pobles, escrit 1493-01-11 ad quem
Record Status Created 2003-11-12
Updated 2005-04-14