Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5259
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Joan Santanach i Suñol
Title Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid
Source Llengua & Literatura
Date / Location 12 2001: pp. 203-38
Source of Data for Works texid 2325 Desconegut, Rosa de caritat per Déu lo pare obumbrada, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 7239 MS: Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331. Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559, 1401 - 1458 ad quem
cnum 7238 MS: Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559, 1401 - 1458 ad quem
cnum 974 MS: Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285. Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559, 1401 - 1458 ad quem
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1668 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559. 1401 - 1458 ad quem. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
Record Status Created 2003-11-11
Updated