Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5257
Authors Desconegut
Titles Receptari florentí
Date / Place escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 120
Ramello (1994), “Una raccolta di ricette in antica lingua catalana (codice palatino 1052 della Biblioteca Nazionale di Firenze)”, Quaderni di Filologia Romanza 118-27
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 7368
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness ff. 6v-7
Title(s) Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 6v] Contra tinya. R. oli de dalfi … [ 7] … e mit ten en laboca e dauayll la lengua amati e auespre
Note la primera recepta acaba “ e .j. gra o .ij. daylls daço fets empastre e beuratge” i duu anotacions interliniades que indiquen d'altres aplicacions o variacions del preparat; segueixen f. 7 “Contra tinya (…) lo cap ne sia tots dies vntat probatum est”, “Amal de ronyons lectuari (…) e e vsan mati e sero [sic] ab ujn”, “Atota tos R. (…) es bo a tota tos”, “Contra bosium .R. os de sipia (…) en laboca e dauayll la lengua amati e auespre”
ID no. of Witness 2 cnum 7375
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness f. 11r-v
Title(s) Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 11] A melsa jnflada
text: R. vna menada de Rail de panisal … [ 11v] … e posta lempastre sobre melsa jnflada
Note diverssos preparats pe a la mateixa malaltia. Segueixen, en llatí, unes Orationes defunctorum als ff. 11v-12v i en aquest darrer foli, en un espai que va quedar en blanc, es va trascriure en llatí una altra recepta al peu del f. 12v (però que acaba al peu del foli següent, aprofitant un altre espai en blanc): “Vnguentum ad splonem”; al f. 13 trobem una exposició del Pare nostre en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 7370
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness ff. 8-9v
Title(s) Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] Aquest empastre conforta luyll e asuauega la dolor con es per feridura
text: R. fulles de [f. 8v] roses e sandol blanc … [ 9v] … sia confit ab vinagre e fen trosises
Note tres receptes, la primera acaba al f. 8v “e bullo ab uin blanch e damunt ho posa”, segueix als ff. 8v-9 “En los labis e en la boca diuerses son les passions (…) e puys lo cura est. san sia”, f. 9v “Trosises valens atotes forts malalties (…) sia confit ab vinagre e fen trosises”
ID no. of Witness 4 cnum 7377
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness f. 14v
Title(s) Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 14v] Si vols fer aygua qui aclarex molt los vls e fa prima vista se fa axi
text: Prin fenoll e barbena … e Ruda e fe aigua
Note recepta molt breu
ID no. of Witness 5 cnum 7372
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness f. 10
Title(s) Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 10] S2i uols fer aygua qui es bona anedejar los canons del leu e del fetge e disolre la postema daquells … E sin voleu fer molta desta aygua doblats totes les coses axi com diu malla sya diner
ID no. of Witness 6 cnum 6699
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 1052 (BITECA manid 2673)
Copied Firenze [?]: 1391 [?] - 1400 [?]
Location in witness ff. 1-4
Title(s) Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1] […] menta saluatge calent sia [apar]ellat en la orella vn poch e tost sera gua[rida] … [ 4] … colats ho e posats ho el sol e sech quen faces trocices
Note la primera recepta és per al mal d'orella, com també la segona “A s[…] dorella fulla de s[.]speguer pica en morter (…) e aço en la orella destilla”, segueix “Qui no pot pixar fulla de saluia bulla en vin (…) e sempre pixara”, “[…] tota carn morta valet vnguent vingrec (..) conferre consuer” [?], f. 1r-v “Vnguent ad plagas (…) duricides soluit doɫ conpescit” (en català i llatí); f. 2 “A fistola R. mel e vinagre (…) e fen cala e posala entro al fons”, “Contra tersana donalj canina (…) val contra quartana”, “Contra febram tercianam. A terciana. R. such de plantatge (…) contingues que sia passada”, f. 2r-v “Cura de laguanya apres la sanenia (…) aço es delaygua creada de sanch”, f. 2v “Item en lo començament dela laganya fe aquest alcofoll (…) colao e mitne en luyll”, ff. 2v-3 “Ad dolorem et ruborem occulorum. Jtem mugol dou e oli rosat (…) cor fa dormir esosar”, f. 3 “Item en la quarta uols metre vermell dou e safra e aloe”, “Empastre ales macules (…) e coses semblans”, “De agua. Medicina bona alcomançamen de laygua (…) mit en luyll mati e vespre”, “Poluora aconseruar bellea de dens en sa uirtut. Poluora de dens. R. cinamomj. gariofili (…) .j. poch dalum de ploma” (en llatí i català), f. 3v “Enguent de naffres de Maestre Anselm de Genoua”, “De lauadura de dones. Item luerts bullits en oli (…) mesa sobre les escrofules que les desfa”, ff. 3v-4 “Acremadura de foch (…) lo posaras en fulles de plantatge”, f. 4 “Atot mal de ronyons. R. espigol feta poluora (…) seca damunt e liga”, “Contra tinya. Sal taratarj (…) que sia disolt”, “A fer carminj (..) e sech quen faces trocices”
Record Status Created 2003-10-27
Updated 2004-01-05