Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5257
Format llibre. edició. imprés
Author Robert Archer
Isabel de Riquer Permanyer
Title Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio
Place / Publisher Barcelona: Quaderns Crema
Date / Location 1998: pp. 313
Source of Data for Works texid 3852 Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
texid 3923 Ausiàs March, Cavaller, Què m'ha calgut contemplar en Amor, escrit 1459 ad quem
texid 3961 Ausiàs March, Cavaller, Volgra sser nat cent anys ho pus atras, escrit 1459 ad quem
texid 3963 Ausiàs March, Cavaller, Vós qui sabeu de la tortra·l costum, escrit 1459 ad quem
texid 3565 Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
texid 4734 Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
texid 3798 Desconegut, Mala dompna, fals vos suy e ginyós, escrit 1440 ad quem
texid 4221 Desconegut, Pus que vostre fonament, escrit
texid 4225 Desconegut, S'anc vos ame era·us vau desaman
texid 3201 Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana, escrit
texid 3302 Francí Guerau, Un gran enuig dins mon cor sent causar, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3340 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 4297 Guillem de Masdovelles, Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 4301 Guillem de Masdovelles, Ja no veyra midoncs que pus la blan, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 3028 Joan Basset, Pus havets bondat despesa, escrit 1400 - 1425
texid 4380 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4419 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mos cars cossis: pus t'aymia t'a ras, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4430 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No veyrets may, d'eras anant, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4450 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·us dech res, ¨per que·m dieu que·us pach?, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4497 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Voler m'enpeny, he raho m'o consent, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3437 Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina, Gens no cregau que la vostr·onor, escrit 1484 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 1906 Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3159 Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
texid 3393 Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4504 Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
texid 4506 Pere Joan de Masdovelles, Temps és stat que m'anàveu pastar, escrit 1460 ad quem
Record Status Created 2003-11-06
Updated 2012-03-01