Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5255
Authors Desconegut
Titles Per què s'ha de dejunar els divendres
Date / Place escrit 1360 [?] - 1390 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6883
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 126 (BITECA manid 2230)
Copied 1301 - 1400
1392 ca. (Perarnau, per als afegits als ff. 20-28)
Joan Martina, 1439 ca. (ff. 86-90)
Location in witness f. 24
Title(s) Desconegut, Per què s'ha de dejunar els divendres, escrit 1360 [?] - 1390 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ 24] Areus djrem per qual raho deu hom dejunar j auer en honor les djuendres del any ahonor dr deu mes quels altres dies dela setmana per les santes que foren fetes e comensades en djuendres segons ques seguex
text: Primet en djuendres entraren los ffils de jrael en la terra de promjscio … Jtem en djuendres lo djluuj hj ffo ffet
Note als folis previs 22v-24 hi ha una sèrie d'oracions en llatí amb rúbriques en català, la primera de les quals és Stabat Mater dolorosa, sempre interpolacions de mans diverses en els folis que eren en blanc; al f. 24 hi ha uns Goigs de la Verge que tenen rúbrica en català, però duen el text en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 7049
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Ms. 86, Arm. 15 (BITECA manid 2031)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. lxiv
Title(s) Desconegut, Per què s'ha de dejunar els divendres, escrit 1360 [?] - 1390 [?] [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiv] Araus direm per quals raysons deu hom mes deiunar lo diuendres que altres jorns
text: Per co [sic] com entrares en lo jorn del diuendres los fills de ierusalem en terra de promissio … hon deus dona la ley amoyses Qi be fara be trobara
Record Status Created 2003-10-27