Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5248
Authors Desconegut
Titles Epistola Aristotelis ad Alexandrum
Language llatí
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Claudius Galenus, metge (129 - 199)
Associated Texts texid 1604 Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
Record Status Created 2003-10-26