Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5246
Authors Pseudo-Hipòcrates
Titles Capsula eburnea
Llibre de coneixença de la vida i de la mort
Secreta Ypocratis
Signa vite et mortis
Date / Place traduït 1435 ad quem (Ms. Sevilla)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes Comamala (2014), Inspecció Personal
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 91
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3110
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-4-27 (BITECA manid 1933)
Copied Barcelona: Vicenç Colonia (colofó foli 153vb), 1435
Location in witness 17vb-20rb
Title(s) Pseudo-Hipòcrates, Llibre de coneixença de la vida i de la mort (tr. Desconegut), traduït 1435 ad quem
Incipit & Explicits prol.: En lo temps que Ypocras era viu feu hordenar un libre de conexensa de la vida e de la mort
text: Ara sapies que si lo malalt ha dolor ho infladura en la cara e no tosex … [ 20rb] … Item si lom pixa ab gran dolor pedra ha en la vexigua
Record Status Created 2003-10-26
Updated 2014-03-02