Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5245
Authors Albumesar
Titles Kitab al-adwiya al-mufrada
Llibre de simples medecines
Date / Place escrit 1067 a quo - 1134 ad quem
traduït 1279 - 1286
Language àrab
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Arnau de Vilanova, metge
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 115
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7384
City, library, collection & call number Barcelona: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 2692)
Copied 1441 - 1460
Title(s) Albumesar, Llibre de simples medecines (tr. Arnau de Vilanova), traduït 1279 - 1286
Record Status Created 2003-10-26
Updated 2003-12-01