Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5243
Authors Tomàs de Perpinyà
Titles Art i estil per escriure
Date / Place escrit 1510 ad quem (princeps)
Language català
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6874
City, library, collection & call number Osca: Biblioteca Pública Provincial, B-B-1359(2) (BITECA manid 2666)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1505-01-02
Title(s) Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem
Incipit & Explicits text: A3 Lahor e glo | ria de nostre senyor deu | e dela gloriosissima verge maria | mare sua
colofó: Fonch stampada la sobredita suma en la insigne Ciutat de Barçelona per Ioan Luschner alamany. A .IJ de Iener. Any. M.d.v
ID no. of Witness 2 cnum 6877
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9-V-34 (BITECA manid 2669)
Imprint València: Diego de Gumiel, 1515 ca.
Location in witness ff. [a j-b iiij]
Title(s) Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ a j] A3Rt y stil para scriure a totes persones de qualseuol estat que sien. E diuerses maneres de comptes abreuiats molt necessaris pera totes persones
invoc.: [ a jv] A4 Lahor: e gloria de Nostre Senyor deu e dela gloriosissimaverge [sic] Maria mare sua aduocada nostra qui son font de on tot saber deualla. Es stat ordenat/ e compost aquest elet sumari: enlo qual conte sinch caps principals aqual seuol persona vtilissims.
rubr.: Lo stil ques deu tenir enlo scriure per general art es aquest:
text: S3J scriureu a nostre sanct pare .D. al senyor Rey posareu lo titol en dret de mig dela letra dalt avn retglo/ o en dos: e dos dits mes baix començareu La letra … [ [b iij]v] … major quel dargent de Barcelona de .ij. dines de pes. Deo gracias. Finis.
colofó: [ [b iiij]] Per mitja del diuinal adiutori fonch acabada la present suma per mi Thomas de per penya Ciutada de Leyda pregant als que mes de mi hi sabran/ ab amor lo corregeixquen. amen. Diego de gumiel en Ualencia.
Note als ff. [b iijv-b iiij], i entre el final de l'obra i el colofó, hi ha una taula amb mots catalans, que no hem transcrit
Record Status Created 2003-10-02
Updated 2005-01-12