Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5240
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Columba M. Batlle
Title Un receptari supersticiós del segle XIV
Source Iberoromania
Date / Location 10 1979: pp. 1-14
References (most recent first) citat per: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Source of Data for Works texid 5264 Desconegut, Llibre dels usos dels psalms, traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 4064 Hieronymus… Lletra tramesa al papa Damas per sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2680 MS: Barcelona: Biblioteca desconeguda. 1341 [?] - 1360 [?]. Desconegut, Llibre dels usos dels psalms, traduït 1340 [?] - 1360 [?].
Record Status Created 2003-10-27
Updated 2011-03-14