Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5236
Format art. rev.. edició. imprés
Author Ramon Jordi González
Title Curiosas fórmulas de medicina popular pertenecientes al último cuarto del siglo XV (1474-1501)
Source Offarm
Date / Location 1 1982: pp. 239-46
References (most recent first) citat per: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 13-56
Source of Data for Works texid 5266 Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1470 [?] - 1496 [?]
texid 4145 Desconegut, Recepta per a epidèmies, escrit 1476 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 7055 MS: Desconegut, Recepta […] Flux de santiri, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (9-1-1500/29-12-1500), leg 4, 1500-01-09 - 1500-12-29
cnum 7050 MS: Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1470 [?] - 1496 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Manuale Secundum (15-11-1495/5-8-1496), leg. 7, 1495-11-15 - 1496-08-05
cnum 7051 MS: Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Manuale Tercium (6-8-1496/11-1-1498), leg. 11, 1496-08-06 - 1498-01-11
cnum 7062 MS: Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (30-12-1500/27-11-1501), leg 4, 1500-12-30 - 1501-11-27
cnum 3673 MS: Desconegut, Recepta per a epidèmies, escrit 1476 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual comú 53 del notari Antoni Vinyes (19-11-1474/9-2-1476), 1474-11-19 - 1476-02-09
cnum 7060 MS: Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (30-12-1500/27-11-1501), leg 4, 1500-12-30 - 1501-11-27
cnum 7053 MS: Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1475 [?] - 1501 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (8-1-1498/15-12-1498), Leg. 5, 1498-01-08 - 1498-12-15
cnum 7056 MS: Desconegut, Recepta per a mal de queixal, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (9-1-1500/29-12-1500), leg 4, 1500-01-09 - 1500-12-29
cnum 7057 MS: Desconegut, Recepta per a mal de queixal, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (9-1-1500/29-12-1500), leg 4, 1500-01-09 - 1500-12-29
cnum 7059 MS: Desconegut, Recepta per a mal de sedimen sant [?], escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (30-12-1500/27-11-1501), leg 4, 1500-12-30 - 1501-11-27
cnum 7052 MS: Desconegut, Recepta per a quartana, escrit 1475 [?] - 1501 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (8-1-1498/15-12-1498), Leg. 5, 1498-01-08 - 1498-12-15
cnum 7061 MS: Desconegut, Recepta per a squinència, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (30-12-1500/27-11-1501), leg 4, 1500-12-30 - 1501-11-27
cnum 7063 MS: Desconegut, Recepta per terçanes e quartanes e per tota malautia, escrit 1474 [?] - 1505 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (30-12-1500/27-11-1501), leg 4, 1500-12-30 - 1501-11-27
cnum 7058 MS: Desconegut, Recepta, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (9-1-1500/29-12-1500), leg 4, 1500-01-09 - 1500-12-29
cnum 7054 MS: Desconegut, Recepta. Medicines, escrit 1475 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (8-1-1498/15-12-1498), Leg. 5, 1498-01-08 - 1498-12-15
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2683 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Manuale Secundum (15-11-1495/5-8-1496), leg. 7. Barcelona:, 1495-11-15 - 1496-08-05. Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1470 [?] - 1496 [?].
manid 2684 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Manuale Tercium (6-8-1496/11-1-1498), leg. 11. Barcelona:, 1496-08-06 - 1498-01-11. Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1475 [?] - 1500 [?].
manid 2685 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (8-1-1498/15-12-1498), Leg. 5. Barcelona:, 1498-01-08 - 1498-12-15. Desconegut, Recepta. Medicines, escrit 1475 [?] - 1500 [?].
manid 2686 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (9-1-1500/29-12-1500), leg 4. Barcelona:, 1500-01-09 - 1500-12-29. Desconegut, Recepta […] Flux de santiri, escrit 1475 [?] - 1500 [?].
manid 2687 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual d'Antoni Benito Joan. Repertorium (30-12-1500/27-11-1501), leg 4. Barcelona:, 1500-12-30 - 1501-11-27. Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1475 [?] - 1500 [?].
manid 2477 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Manual comú 53 del notari Antoni Vinyes (19-11-1474/9-2-1476). 1474-11-19 - 1476-02-09. Desconegut, Recepta per a epidèmies, escrit 1476 [?].
Record Status Created 2003-10-27
Updated 2011-03-28