Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5228
Authors Desconegut
Titles Oració per fer després de l'elevació del cos de Crist
Date / Place escrit 1490 [?] - 1530 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Subject PREGÀRIES
LITÚRGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6857
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1218 (BITECA manid 2419)
Copied 1451 - 1550 (ff. 1-22)
1491 [?] - 1510 [?] (resta del volum)
Location in witness ff. 24v-25v
Title(s) Desconegut, Oració per fer després de l'elevació del cos de Crist, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
Incipit & Explicits text: [ 24v] qui djra apres la elevassjo del cos pressios de ihesu christ … [ 25v] … e esdeuenjdores qui vjus e regnes per tots los cetglas del cetgle amen
Note als ff. 25v-26v es transcriu una oració en llatí, seguida per una altra als ff. 26v-27 també en llatí, però amb una extensa rúbrica en català: “papa joan atorgva tantes vegvades que hom djgva aquesta oracio perdona de pecats crjmjnals tres mjlja dies (…)”; al f. 27 segueix una altra rúbrica invitant a l'oració per aconseguir perdó en l'altre vida: “tota persona que djra cjnc pater nostes e set avemarjes ageuols uvvs devant la pjetat o jmage de jhesu christ gvayera [sic] sinq mjlja anys de perdo”
Record Status Created 2003-07-04
Updated 2003-07-04