Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5226
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Lluís Cifuentes i Comamala
Title La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Place / Publisher Barcelona: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears
Date / Location 2002: pp. 410
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 1409 Abu ‘Ali al-Husain ibn Sina, Canon de la medicina (tr. Desconegut), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 2093 Albafumet, Speculum al foderi (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 5245 Albumesar, Llibre de simples medecines (tr. Arnau de Vilanova), traduït 1279 - 1286
texid 1010 Aldobrandino da Siena, Tractat de les viandes i dels beures (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1440 [?]
texid 2748 Anselm de Gènova, Recepta d'ungüent, traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2917 Antoni Ricard, Conexença dels polsos, escrit 1435 ad quem
texid 2922 Antoni Ricard, De la coneixença de les orines (tr. Desconegut), escrit 1476 ad quem
texid 1973 Arnau de Vilanova, Aforismes de la conservació de la memòria (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
texid 1976 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
texid 2123 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat abreujat (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400
texid 3610 Avenzoar, Tractat de les viandes (tr. Desconegut), traduït 1363 [?] - 1400 [?]
texid 5260 Bartomeu de Verí, Receptari, escrit 1469 ad quem
texid 5077 Bernardus de Gordonio, Pràctica del Gordó (tr. Desconegut), traduït 1435 a quo
texid 2103 Claudius Galenus, Remembrança de les lletres que Galè trameté a Corís sobre la cura de les malalties dels ulls (tr. Joan Jacme), traduït 1350 - 1390
texid 1256 Desconegut, Dels juys de les steles, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2276 Desconegut, Flos de receptes (tr. Desconegut), traduït 1375 [?] - 1400 [?]
texid 1670 Desconegut, Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae (tr. Desconegut), traduït 1303 a quo - 1400
texid 1473 Desconegut, Llibre d'Almassor (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
texid 5244 Desconegut, Llibre de la cura dels ulls (tr. Guillem Corretger…), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 5264 Desconegut, Llibre dels usos dels psalms, traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 2713 Desconegut, Maria, dona, Déu vos sal, escrit 1490 - 1520 [?]
texid 1935 Desconegut, Oració a santa Apolònia, compilat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4103 Desconegut, Oració de monsenyor sant Restitut, escrit 1400 - 1500
texid 5101 Desconegut, Oració de sant Cebrià per guarir de malalties, escrit 1370 [?] - 1400 [?]
texid 4115 Desconegut, Oració de sant Cebrià, escrit 1400 - 1500
texid 2682 Desconegut, Oració per a no morir en pecat, escrit 1490 - 1520
texid 2567 Desconegut, Picàtrix (tr. Desconegut), escrit 1401 - 1500
texid 5254 Desconegut, Receptari de Nàpols, compilat 1490 [?] - 1500 [?]
texid 5259 Desconegut, Receptari de València, escrit 1440 - 1460
texid 5257 Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 5258 Desconegut, Receptari, escrit 1438
texid 2825 Desconegut, Receptes mèdiques, compilat 1440 - 1460
texid 5251 Desconegut, Regiment preservatiu de la pestilència, escrit
texid 1317 Desconegut, Tractat de flebotomia, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1630 Desconegut, Tròtula (tr. Giovanni Foligno), traduït 1375 a quo
texid 2098 Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1845 Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499
texid 2575 Guglielmo da Saliceto, Cirurgia, traduït 1401 - 1500 [?]
texid 1445 Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
texid 5066 Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21
texid 1578 Hippocrates, Aforismes d'Hipocràs (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 5276 Hippocrates, Aphorismi (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1390 [?]
texid 1020 Ibn Wafid, Llibre de les medicines particulars (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350
texid 1595 Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili… De la coneixença de les orines (tr. Desconegut), traduït 1392 a quo
texid 1604 Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
texid 2186 Jaume d' Agramont, Regiment preservatiu de pestilència, escrit 1348-04-24
texid 5263 Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 5256 Joan Martina, Receptari de Sabadell, escrit 1439 a quo
texid 1579 Joan XXI, Papa, Tresor de pobres (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1360 [?]
texid 1798 Joan de Parma, Petita pràctica segons Johannis ben Mesue (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 5261 Joanot Valero, Receptari, escrit 1497
texid 2116 Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
texid 2450 Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
texid 2108 Lanfrancus Mediolanensis, Antidotarium (tr. Guillem Salvà), traduït 1329-05
texid 1633 Lanfrancus Mediolanensis, Cirurgia pràctica (tr. Guillem Salvà), traduït 1329-05 ca.
texid 1012 Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?]
texid 5262 Miquel de Vilanova, Cavaller, Receptari, escrit 1490 [?] - 1500 [?]
texid 1767 Miquel, Receptes, escrit 1351 [?] - 1425 [?]
texid 5253 Pere Castell… Receptari d'Igualada, escrit 1340 - 1360
texid 2106 Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem
texid 2119 Platearius, Llibre de simples medicines, traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2118 Platearius, Pràctica breu (tr. Desconegut), traduït 1435 ad quem
texid 5246 Pseudo-Hipòcrates, Llibre de coneixença de la vida i de la mort (tr. Desconegut), traduït 1435 ad quem
texid 5252 Pseudo-Mesué, Practica de egritudinis particularibus
texid 1001 Pseudo-Pietro d' Àbano di Bologna, Vida i ordre del viure (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460
texid 1664 Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
texid 2937 Ramon, Receptari, escrit 1480 [?] - 1500 [?]
texid 1013 Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
texid 5065 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Source of Data for Witnesses cnum 2510 MS: Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1829, 1431 [?] - 1460
cnum 1605 MS: Platearius, Llibre de simples medicines, traduït 1301 [?] - 1350 [?]. Toledo: Capitular, 97-23, 1491 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1397 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-17. Barcelona: Pere Miquel, 1492-09-26. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 2680 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. 1341 [?] - 1360 [?]. Desconegut, Llibre dels usos dels psalms, traduït 1340 [?] - 1360 [?].
manid 2693 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. 1491 - 1500. Desconegut, Regiment preservatiu de la pestilència, escrit.
manid 2692 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. 1441 - 1460. Albumesar, Llibre de simples medecines (tr. Arnau de Vilanova), traduït 1279 - 1286.
manid 2679 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. 1491 [?] - 1510 [?]. Miquel de Vilanova, Cavaller, Receptari, escrit 1490 [?] - 1500 [?].
manid 2676 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. 1469 - 1502. Bartomeu de Verí, Receptari, escrit 1469 ad quem.
manid 2675 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. 1441 - 1460. Desconegut, Receptari de València, escrit 1440 - 1460.
manid 2674 MS: Barcelona: Ubicació sense determinar. Ponç Deslledó, 1438. Desconegut, Receptari, escrit 1438.
manid 2673 MS: Firenze: Nazionale, Palat. 1052. Firenze[?]:, 1391 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?].
manid 2671 MS: Igualada: Arxiu Comarcal (Arxiu Parroquial d'Igualada), Cx 53, lligall sense numerar. Igualada[?]: per a Josep Castell?, 1341 [?] - 1360 [?]. Pere Castell… Receptari d'Igualada, escrit 1340 - 1360.
manid 2321 MS: Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 62. 1441 - 1460. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 2519 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, MED 871. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
manid 1614 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/3356. 1466 a quo - 1500. Desconegut, Tròtula (tr. Giovanni Foligno), traduït 1375 a quo.
manid 2552 MS: Napoli: Nazionale, I.E.59. 1490? - 1500?. Desconegut, Receptari de Nàpols, compilat 1490 [?] - 1500 [?].
manid 2678 MS: Palermo: Comunale, Qq A 13. Joan Llopis, 1491 [?] - 1500 [?]. Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?].
manid 1969 MS: Santa Maria de Verdú: Arxiu parroquial. 1388. Jaume d' Agramont, Regiment preservatiu de pestilència, escrit 1348-04-24.
manid 1031 MS: Saragossa: Capitular, 25/62. 1301 - 1350 [?]. Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
manid 1933 MS: Sevilla: Colombina, 7-4-27. Barcelona: Vicenç Colonia, 1435. Desconegut, Thesaurus medicamentorum, compilat 1401 [?] - 1435 ad quem.
manid 1581 MS: Toledo: Capitular, 96-31. 1391 - 1410. Hippocrates, Aphorismi (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1390 [?].
manid 2677 MS: València: Universitària, sense signatura. 1497 - 1515. Joanot Valero, Receptari, escrit 1497.
manid 2318 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4804. 1481 [?] - 1500 [?]. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 1086 Jafudà Bonsenyor, metge
bioid 1009 Joan Jacme (Mestre), metge
bioid 2691 Joan Vilar, jurista
bioid 3139 Juan de Toledo, clergue secular
bioid 1007 Lluís d' Alcanyís, metge
bioid 3570 Philippus de Soldevila, metge
Source of Data for Libraries libid 1014 Saragossa: Capitular
Source of Data for References bibid 5240 Batlle (1979), “Un receptari supersticiós del segle XIV”, Iberoromania
bibid 5239 Johnston (1984), “A Catalan manuscript of the fifteenth century: Newberry Library, Ayer Ms. 746”, Proceedings of the Illinois Medieval Association
bibid 5238 Jordi González (1982), “Criterios del boticario y académico barcelonés José Ignacio Mollar sobre la tinta de escribir”, Offarm
bibid 5236 Jordi González (1982), “Curiosas fórmulas de medicina popular pertenecientes al último cuarto del siglo XV (1474-1501)”, Offarm
bibid 5237 Jordi González (1983), “Fórmulas de medicina popular y supersticiosa pertenecientes a la primera mitad del siglo XVI (1504-1568)”, Circular Farmacéutica
Record Status Created 2003-10-23
Updated 2011-03-21