Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5215
Authors Jaume Beltran
Titles Si vull lloar la molta excel·lència
Incipit & Explicits text: Si vull lloar la molta excel·lència … puix sou lo braç que l'univers abraça
Date / Place escrit 1515 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 739-41 ed. , n. ii (ed. ref.)
Subject CRISTOLOGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6847
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) (BITECA manid 2642)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness ff. [d vj-d vij] ff. 30-31
Title(s) Jaume Beltran, Si vull lloar la molta excel·lència, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [d vj]] L2Aors al molt suauissim y dolç nom de Jesus fetes per Jaume Beltran / en vna Joya ques dona en la parrochial esglesia de sancta Creu / ahon molts bons trobadors / y digueren loant lo cada hu de aquella millor manera / o estil que sabe y pogue / y parague al sobredit beltran loar lo molt mes / en reputarse indigne e insuffiçient ab grandissim reçel / y temor mostrant no gosar empendre ni atreuirse de escriure en tan altes laors / feu les preçedents sinch cobles / no ala joya mas sols per sa deuocio les dona ala honor
text: [ [d vj]v] Si vull loar / la molta exçellençia … [ [d vij]] … puix sou lo braç / quel vniuers abraça
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 2
Record Status Created 2003-06-20
Updated 2008-05-10