Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5211
Authors Jaume Beltran
Titles Feu tots tenors ab so de moltes làgremes
Incipit & Explicits text: Feu tots tenors ab so de moltes làgremes … puix per gran dol ni vol menjar ni caça
Date / Place escrit 1515 a quo
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgg
References (most recent first) Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 761-63 ed. , n. i (ed. ref.)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de…
Subject CRISTOLOGIA
MARIOLOGIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6842
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (1) (BITECA manid 2642)
Imprint València: Joan Jofré, 1515-02-15 (colofó)
Location in witness f. d [j]r-v f. 25r-v
Title(s) Jaume Beltran, Feu tots tenors ab so de moltes làgremes, escrit 1515 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ d [j]] Estrams fets per lo mateix jaume Beltran en vna joya ques dona a qui millor ajudaria aplanyer / y plorar / ala sacratissima e inmaculada verge maria dela soledat / y porta lo sobredit beltran ala joya vna paga acomparada casi / en alguna manera a ella intemerada senyora nostra mes que totes altres adolorada / hi vna altra obra ala honor hi ans de presentar ninguna de dites obres / presenta los subseguents estrams exhortant aplanyer / y condoldre atots los fidelissims crestians / y deuots seus per les affliccions / e intensissima dolor / y pena que senti dela mort y passio de son fill deu jesu
text: Feu tots tenors / ab so de moltes lagremes … [ d [j]v] … puix per gran dol / ni vol menjar ni caça
Poetic Form estramps
Poetic Stanza 5 x 8
Record Status Created 2003-06-20
Updated 2008-05-10