Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5189
Authors Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Titles Que cascun pugui caçar en so del seu
Date / Place promulgat Perpignan 1316-06-03
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
CAÇA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6823
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Pri (BITECA manid 2385)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)
Location in witness f. 70v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que cascun pugui caçar en so del seu, promulgat 1316-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 70v] Primer [al marge] Que cascun puscha cassar en so del seu en tota hora ques volra e a se volentat
intitulatio: En Sanxo perla gracia de deu Rey de Mallorques Comta de Rossello e de Cerdanya e senyor Senyor [sic] de Monpseler
salutatio: Als amats Nuch de totzo Caualler tenent loch nostra enlo Regna de Mallorques e porter nostra major Salut e djleccio
dispositio: Assaber fem als vnjuerses quen Gujllem sacosta bernat ombert een Ramon Duran Missatgers a nos trameses per los jurats e prohomens de Mallorques (…) proposaren denant nos suplicant que era fet contra les franqueses de Mallorques per hun Capitol quen berenguer de sant Johan Caualler … Exceptat e saluant que cascun puscha cassar en la suha honor quant se volra e en aquell temps ques volra a tota se volentat. Dat a perpenya a Tres de Juny any Mil Tresents setza
Record Status Created 2003-05-19
Updated 2003-05-19