Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5185
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Hedzer Uulders
Title 'Letres qui van per tal afar.' Un nouveau salut occitano-catalan et la fortune du genre en Catalogne (I)
Source Estudis Romànics
Date / Location 31 2009: 77-103
Note Edició del text en pàgines 86-87
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA Digital-1
Source of Data for Witnesses cnum 4102 MS: Desconegut, En nom de Déu tot poderos, escrit 1354 a quo. Barcelona: Arxiu Capitular, Notaria particular de Francesc Puig. Notaris. Volum 235, 1352 - 1354
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2557 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Notaria particular de Francesc Puig. Notaris. Volum 235. 1352 - 1354. Desconegut, En nom de Déu tot poderos, escrit 1354 a quo.
copid 2018 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-12. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
Record Status Created 2003-07-08
Updated 2018-02-13