Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 5180
Authors Desconegut [?]
Pseudo Francesc Eiximenis [?]
Titles Memorial per a confessar-se
Date / Place escrit 1401 [?] - 1450
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Atribució: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
Associated Texts Part de texid 1499 Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11085
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1720 (BITECA manid 1146)
Copied 1391 - 1400 (Sansone)
Location in witness ff. 60-82v
Title(s) Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 60] Manera de fer memorial per confessar
text: En la resposta de la tua darrera demanda as a considerar tres coses la primera es que sesguarda a la causa efiçient … [ 82v] … donant te per misteri de la confessio la sua gracia de ça e pux lo cami de paradis e gloria quam nobis etc. Deo gracias
References Transcripció a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 291
ID no. of Witness 2 cnum 11082
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 2 (BITECA manid 1340)
Copied 1401 - 1410 (M. Rosell)
1451 - 1500 (A. Fàbrega)
Location in witness ff. 49v-70v
Title(s) Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] Manera de fer memorial per confessarse
text: E3N la resposta dela tua derrera demanda has a considerar Tres coses la primera es que se sguarda ala causa efficient … [ 70v] … tos peccats ab jntencio que al temps ordenat per sancta mare sglesia ten confessaras.
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria christo Amen
ID no. of Witness 3 cnum 3085
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 47v-64
Title(s) Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 47v] Manera de fer memorial per a Confessarce [sic] obra excellent del matex fra fransesch Ximenis Patriarcha de Hierusalem
text: E3n la resposta dela tua darrera demanda has a considerar … [ 64] … de auer comes contra deu peccat demanant [de ratllat] misericordia a nostre senyor Deu de menant li de gracia te vule posar al seu sant seruey
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
Record Status Created 2003-01-22
Updated 2010-02-19