Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5173
Authors Desconegut
Titles Repartiment de Catalunya després de la donació de Carlemany
Date / Place escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts , texid 3630 Desconegut, Aquestes són les ciutats e comptats e bescomptats qui antigament eren en lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3630 Desconegut, Aquestes són les ciutats e comptats e bescomptats qui antigament eren en lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
i texid 3634 Desconegut, Casas nobles del Principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3634 Desconegut, Casas nobles del Principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
, texid 3633 Desconegut, Cases de barons e nobles homes, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3633 Desconegut, Cases de barons e nobles homes, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
inclou texid 3629 Desconegut, Donació feta per Carlemagne a Ramon Berenguer del Principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3629 Desconegut, Donació feta per Carlemagne a Ramon Berenguer del Principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
, texid 3631 Desconegut, Territoris que són dins lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3631 Desconegut, Territoris que són dins lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
, texid 3632 Desconegut, Vegueries que són dins lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3632 Desconegut, Vegueries que són dins lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Subject Catalunya (principat)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3052
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness f. 123-129
Title(s) Desconegut, Repartiment de Catalunya després de la donació de Carlemany, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 123] Aco fonch fet en lany cccviij que carles maynes feu la dotalia an ramon berenguer … [ 129] … Casa den Johan armeles e de Cornet
Note aquest text, que té molt de llegendari, té sis parts: 1) Donació feta per Carlemagne a Ramon Berenguer; 2) Ciutats, comtas i vescomtats del Principat de Catalunya; 3) Territoris del Principat; 4) Vegueries; 5) Cases de nobles i barons i 6) Cases nobles
ID no. of Witness 2 cnum 3051
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 66-72rb
Title(s) Desconegut, Repartiment de Catalunya després de la donació de Carlemany, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 66] Aço fonch fet en lany cccviij que Carles maynes feu la dotalia An Remon Berenguer nebot seu del comptat de barselona … [ 72rb] … Casa den Johan armeles e de Cornet
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note aquest text, que té molt de llegendari, té sis parts: 1) Donació feta per Carlemagne a Ramon Berenguer; 2) Ciutats, comtas i vescomtats del Principat de Catalunya; 3) Territoris del Principat; 4) Vegueries; 5) Cases de nobles i barons i 6) Cases nobles
Record Status Created 2003-01-15
Updated 2008-12-19