Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5173
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Gemma Avenoza
Title Una dansa de Mossén Jordi en el Cancionero general (1511)
Source Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval
Source associated persons Juan Casas Rigall (Ed.)
Eva M. Díaz Martínez (Ed.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 2002: pp. 489-524
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 4783 Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
Record Status Created 2003-07-07
Updated 2012-01-28