Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5151
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Gemma Avenoza
Title Presència de l'Evangeli de Nicodemus en un sermó català del s. XV
Source Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Source associated persons Rafael Alemany (Ed.)
Josep Lluís Martos (Ed.)
Josep Miquel Manzanaro (Ed.)
Place / Publisher Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Date / Location 1 2005: pp. 321-333
Source of Data for Works texid 3701 Desconegut, Sermó sobre la Ressurrecció, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 3202 MS: Desconegut, Sermó sobre la Ressurrecció, escrit 1400 [?] - 1450 [?]. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 62, 1401 - 1500
Record Status Created 2003-07-06
Updated 2012-01-28