Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5150
Authors Desconegut
Titles Memorial per fermar los publicats per contumàcia
Incipit & Explicits text: Sobre los dubtes que havets trameses … si algunes coses vos plaen scrivit-nos
Date / Place promulgat 1380 [?] - 1400
Language català
Text Type: Prosa
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5375
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2108 (BITECA manid 2593)
Copied 1401 - 1450 (una primera mà)
1451 - 1500 (una segona mà)
Location in witness f. 100
Title(s) Desconegut, Memorial per fermar los publicats per contumàcia, promulgat 1380 [?] - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 100] Memorial per purgacio et per fermar de dret los publicats per contumacia e quiscu in soliu en propies persones ab penyores tinents movents e valents empero ab que les penyores desus dites sien bastants quicun dels querelats poden tornar aquelles matexes penyores pusque no sie la querela per jnjuria nj per pena
text: Primerament sie interrogat lo dit veguer … per los dits tornats en pau e daqui anant fahedores
Note al f. 100v es transcriu una carta escrita en català que es torna a transcriure al f. 141: [rubr.] “Memorial per purgacio et per fermar de dret los publicats per contumacia e quiscu in soliu en propries persones ab penyores tinents movents e valens empero ab que les penyores dessus dites sien bastants quiscun dels querelats poden tornar aquelles matexes penyores pusque no sie la querela per injuria nj per pena. [Text] Primerament sie interrogat lo dit veguer (…) per
Record Status Created 2002-09-21