Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5150
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1807, exp. núm. 10
Title of volume Procesos que originaron competencias con la justicia secular; Proceso crim. contra Miguel Molón S. XV-XVI A. 1485-1507 ( en la carpeta de pergamí que protegeix l’expedient, per mà moderna a bolígraf)
Copied 1351 ca. - 1410 ca. (text bíblic)
1485 a quo
1485 - 1507 (liber tradens, documentació del procès)

External description
Writing surface Pergamí (fragment)
Format Foli (liber tradens)
Leaf Analysis ff.: 2 (fragment)
ff.: III + 1-53 + VII (liber tradens)
Collation 12 (fragment)
Page Layout 2 columnes (fragment)
43 línies (f. 2v)
Size relligadura 320 × 222 + 18 mm (pla anterior)
pàgina 320 × 222 mm (f. 2v)
caixa 228 × 150 mm (f. 2v)
columna 228 × 67/68 mm (f. 2v)
intercolumni × 15 mm (f. 2v)
Hand gòtica de molt bona factura (fragment)
itàlica diverses mans (liber tradens)
gòtica diverses mans (liber tradens)
Pictorial elements Altres: foliació i numeració de bifoli en tinta vermella (fragment)
Titre courrant al marge superior en lletres gòtiques molt ben executades que alternen blau i vermell (al verso: MACA; al recto: BEUS) (fragment)
Altres: sense cap mena de decoració (liber tradens)
Other features Justificació: a punta de plom (al fragment)
Pautat: només les línies verticals arriben fins als límits del foli, les horitzontals s’aturen al límits de la caixa d’escriptura i les línies de guia per als renglons travessen l’intercolumni
Perforacions: fetes amb un punxó des del recto, es veuen prop dels talls inferior i superior assenyalant les línies verticals; no hi ha restes de les que assenyalaven les línies horitzontals de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: a l’angle superior extern del f. cccxiiij es veu “d iiii” escrit amb tinta vermella. Tot i la seva posició inhabitual i el fet que seria estrany que es tractés del quadern “d” d’un volum d’aquestes dimensions, podria tractar-se d’una signatura de quadern alfanumèricaes deixa en blanc
Signatures:
Condition El liber tradens està format per documents en bon estat de lectura, alguns amb taques d’humitat. Els seus folis de guarda són en blanc sense numerar. El fragment correspon a les restes d’un bifoli, amb algunes taques però ben conservat. S’ha conservat un foli complet (numerat cccxiiij al marge superior extern amb tinta vermella) i una tira vertical del foli de la primera part
Binding les restes del bifoli de pergamí serveixen de coberta anterior, la part posterior només està protegida en part, en haver-se tallat verticalment el foli
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Saragossa
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2018), Inspecció personal
Note Els documents del liber tradens són de paper.

Damunt del f. cccxiiijr que serveix de coberta al lligall hi ha diverses anotacions relacionades amb el lligall, entre les quals destaca “1485” escrit tres vegades, que es correspon amb la data d’inici del procès inquisitorial.


Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12444
Location in volume ff. cccxiiijra-[cccxv]ra, [cccxv]vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5667
Desconegut. Bíblia AT: 1 Macabeus (1Mac 6:2-6:60, 7:18-30 acèf. i inc.)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ cccxiiijra] […] eyla. lo qual era cubert dor. e a|uiay ausberchs e escutz dor los | quals hi jaqui elexandri fil de | phelip rey de massedonia. qui reg|na primerament en gressia … [ [cccxv]ra] … e ab tota […] | e establiam eyls […] | totes les lurs cos[…] | axi com dabans […] | rats per so cor nos […] | pit. E feren tote[s …] | e plach molt aquest[…] | los barons e als pri[…]
text II: [ [cccxv]vb]] […] era. E adonhs [sic] | […] les osts de iherusalem | […] loch qui a nom be| […] pres molts deyls | […] a eyl. e ocis al-| […] gitals en .i. gran | […]a regio an alximj | […] seu orde e lexa & | […] … [ [cccxv]]vb] … entre mi ni uos | […] pochs barons e uo | […] cares ab pau. E | […] des uench e salu| […]ent. e eren los ena| […]e de pendre judes | […] la paraula an judes
Condition fragment
Note Presentem separadament els dos fragments, el primer (ff. cccxiiijra-cccxvra) conté 1Mac 6:2-6:60, el segon (f. [cccxv]vb) conté 1Mac. 7:18-30.

Aquesta versió és la mateixa conservada en el ms. Peiresc de la Bíblia del segle XIV, comença amb les tres últimes paraules d'1Mac 6:2 i acaba a mig verset de 7:30.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12620
Location in volume ff. cccxiiijra-[cccxv]ra, [cccxv]vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5667
Desconegut. Bíblia AT: 1 Macabeus (1Mac 6:2-6:60, 7:18-30) (Casanellas)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ cccxiiijra] eyla. lo qual era cubert dor. e a|uiay ausberchs e escutz dor los | quals hi jaqui elexandri fil de | phelip rey de massedonia. qui reg|na primerament en gressia… [expl. text I cccxiiijvb] e exiren dela ciutat cor | no auien que mengar seyls qui eren dins | en closos. e eren festes ala terra perque lo | rey pres bersuram e mes aqui establida … [ [cccxv]ra] … e ab tota […] | e establiam eyls […] | totes les lurs cos[…] | axi com dabans […] | rats per so cor nos […] | pit. E feren tote[s …] | e plach molt aquest[…] | los barons e als pri[…]
text II: [ [cccxv]vb] […] era. E adonhs [sic] | […] les osts de iherusalem | […] loch qui a nom be| […] pres molts deyls | […] a eyl. e ocis al-| […] gitals en .i. gran | […]a regio an alximj | […] seu orde e lexa & | […] … entre mi ni uos | […] pochs barons e uo | […] cares ab pau. E | […] des uench e salu| […]ent. e eren los ena| […]e de pendre judes | […] la paraula an judes
Condition fragment
Note Presentem separadament els tres fragments, el primer (ff. cccxiiijra-cccxvra) conté 1Mac 6:2-6:60, el segon (f. cccxvra) conté 1Mac. 7:18-30. Casanellas ha identificat aquesta versió amb la conservada en el ms. Peiresc de la Bíblia del segle XIV. Part: 1Mac 6:2 acèf.-6:49 inc. 6:50 (tres últimes paraules del verset 50, en el foli següent); 1Mac 7:18-30 (sols última paraula del versicle 18, o les tres últimes lletres) – 30 (fins a mig verset).
Record Status Created 2018-01-31
Updated 2024-01-18