Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5148
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: Inquisición, MPD.10 | Antic Inquisición, 538
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis f.: 1
Collation No procedeix
Page Layout 2 columnes (f. 1r)
6 línies (f. 1r) (núm. de línies visibles)
Size pàgina 31 × 281 mm (f. 1r)
caixa 31 × 207 mm (f. 1r)
columna 31 × 96 mm (f. 1r)
intercolumni × 15 mm (f. 1r)
Hand bastarda molt acurada
Pictorial elements Altres: no es conserva cap mena de decoració al fragment
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: no és possible precisar l’esquema de la caixa d’escriptura; no hi ha restes de línies de guia per als renglons
Perforacions: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Signatures: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Reclams: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Condition tira procedent de la part central d’un foli d’un volum de mida foli; el fragment conservat es llegeix perfectament
Binding no en té
Previous owners (oldest first) València: Inquisició
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Part del mateix manuscrit que manid 5165 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 541, exp. núm. 15. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia AT: Levític (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
manid 5165 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 541, exp. núm. 15. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia AT: Levític (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
Part del mateix manuscrit que manid 5164 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 17. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia AT: 2 Reis (= 2 Sam bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
manid 5164 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 17. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia AT: 2 Reis (= 2 Sam bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
Part del mateix manuscrit que manid 5163 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 21. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
manid 5163 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 21. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
Part del mateix manuscrit que manid 5166 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 23. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
manid 5166 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 23. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
Part del mateix manuscrit que manid 5167 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 26. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
manid 5167 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 546, exp. núm. 26. 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301? - 1350?.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Tractat a: Ysern Lagarda (2018), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2018), Inspecció personal
Note Fragment de petites dimensions que havia servit d'escativana a un quadern del lligall inquisitorial.

Text identificat en col·laboració amb J. A. Ysern i P. Casanellas.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12618
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11470
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (4,39-40; 5,13-16; 6,5-6; 6,26-28)
Language català
Date traduït 1301 ? - 1350 ?
Incipits & explicits in MS text I: [ 1ra] […] hagues tallada vna bigua lo ferre dela destral | li caesch en laygua e aquell crida e dix Guay | guay guay senyor meu que aprestech que aprestech | lauia presa. Dix adonchs lome de deu on es cay|gut e aquell li mostra lo loch Talla donchs vn | fust emes lo en aquell loch e mantinen lo ferrer
text II: [ 1rb] […] passas per lo mur vna fembra [crida deu meu Sal]|uam seyor Rey meu e aquell respos not salue lo sen|yor ont e puch yo saluar dela era e del trull Elo Rey | dix a ella fembra que vols e aquella respos Aquesta fem-|bra dix amj dona dona ton fill per ço quel menjem | huy e dema hix e d[ema] […] [darrers mots tallats]
text III: [ 1va] […] lla e coliqujntida[ ?] del camp e omplin lo seu mantell | e tornass[en] e mes ho en la olla dela cuyna e cogueljo | Ell empero no sabia ques era e puys posan dauant | los companyons per ço quen menjassen E com agues|sen tastada daquella decogcio e cuya cridaren dients | […] de deu e que has fet e no […]
text IV: [ 1vb] […] acostare se aell los seus seruicials e diguerenli pare [podria tenir senyal d’abreviatura al damunt] | e si gran cosa te agues manat lo prophetha certament | tu la degres fer quant mes que ta dit lauat en flum | iorda e fas deneiat Per que ell ana e lauas .vij. vegades | en iorda segons la paraula del baro de deu e restituy|da es li […] [la resta de la línia no es llegeix]
Condition Fragment
Note Fragments. Els textos I i II estan copiats sobre el cantó carn i els textos III i IV sobre el cantó pell.

Transcrivim íntegrament el text conservat.
Record Status Created 2018-01-20
Updated 2023-12-22