Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5146
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: INQUISICIÓN,MPD.527 | Antic leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 380-470)
Copied 1350 ? - 1400 ?
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1564

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli (dimensions)
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Page Layout 1 columnes (fragment)
6 línies (conservades al fragment)
Size pàgina 36 × 308 mm
caixa × 268 mm
columna × 22 + 111 + 45 mm
Hand gòtica molt acurada
Pictorial elements Caplletres: segons les restes visibles probablement alternaven blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast
Altres: sense cap altre detall decoratiu al fragment
Other features Justificació: a tinta
Pautat: amb línies de guia per als renglons que de vegades superen una mica els marges verticals
Perforacions: no podem saber si hi havia perforacions per les condicions del fragment
Disposició del pergamí als quaderns: PCCP
Condition Petit fragment tallat verticalment, aparentment es correspon amb restes d’un bifoli central de quadern. Servia d'escativana a uns plecs del liber tradens. La seva disposició actual no coincideix amb l’ordre de lectura, però si llegim el fragment de bifoli plegat a l’inrevés tampoc l’ordre dels text és el correcte. La lectura ha de ser: 2v, 1r, 1v, 2r
Binding Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145
Previous owners (oldest first) Barcelona: Inquisició
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Relligat amb manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2023), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza et al. (2017), Inspecció personal
Note Fragments que a 2018 es conservaven dins de processos de la Inquisició. Foren separats del lligall INQUISICIÓ,1588,EXP. 15 i restaurats pel departament de conservació i digitalització de l'AHN entre 2019 (data d'ingrés) i 2020 (data de sortida).

Aquest bifoli era el central del quadern; segueix al que feia d'escativana dels ff. 1 prel.-290, car ambdos pertanyien al mateix manuscrit. Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12616
Location in volume ff. 1-2v (fragment)
ff. 2v, 1r, 1v, 2r (ordre de lectura)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril (f. 2v cap. 57 par. 1 fin.; f. 1r cap. 57, par. 5; 1v cap. 57, par. 8 fin; 2r cap. 58, par. 3)
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ 2v] […] & seguretat de […]ntra la batala de ta | […]do en ton coratge | cor fortitud es tan […] la uertut que
text II: [ 1r] […]brar e entendre e amar deu d[…] poder […] altres [..] | tuts quj a deu se couenen [& enembrar & entendre & amar | fe esperança e caritat. justicia. prudencia. temperansa. & les | […]
text III: [ 1v] […]es de deu [.] seruir ymatge [..] lotre [..] | al infernal e si per pobretat te uols enclinar anula […]
text IV: [ 2r] […] en lo tems que hom pot | uzar de temperansa no la deu menys amar que | […]
Condition fragment
References (most recent first) Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 1:99-101
Note L’estat de conservació només ens permet llegir actualment algunes línies (11/2017).
Record Status Created 2017-12-18
Updated 2023-07-06