Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5146
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: INQUISICIÓN,MPD.527 | Antic leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 380-470)
Copied 1350 ? - 1400 ?
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1564

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli (dimensions)
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Page Layout 1 columnes (fragment)
6 línies (conservades al fragment)
Size pàgina 36 × 308 mm
caixa × 268 mm
columna × 22 + 111 + 45 mm
Hand gòtica molt acurada
Pictorial elements Caplletres: segons les restes visibles probablement alternaven blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast
Altres: sense cap altre detall decoratiu al fragment
Other features Justificació: a tinta
Pautat: amb línies de guia per als renglons que de vegades superen una mica els marges verticals
Perforacions: no podem saber si hi havia perforacions per les condicions del fragment
Disposició del pergamí als quaderns: PCCP
Condition Petit fragment tallat verticalment, aparentment es correspon amb restes d’un bifoli central de quadern. Servia d'escativana a uns plecs del liber tradens. La seva disposició actual no coincideix amb l’ordre de lectura, però si llegim el fragment de bifoli plegat a l’inrevés tampoc l’ordre dels text és el correcte. La lectura ha de ser: 2v, 1r, 1v, 2r
Binding Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Relligat amb manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2023), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza et al. (2017), Inspecció personal
Note Fragments que a 2018 es conservaven dins de processos de la Inquisició. Foren separats del lligall INQUISICIÓ,1588,EXP. 15 i restaurats pel departament de conservació i digitalització de l'AHN entre 2019 (data d'ingrés) i 2020 (data de sortida).

Aquest bifoli era el central del quadern; segueix al que feia d'escativana dels ff. 1 prel.-290, car ambdos pertanyien al mateix manuscrit. Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12616
Location in volume ff. 1-2v (fragment)
ff. 2v, 1r, 1v, 2r (ordre de lectura)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril (f. 2v cap. 57 par. 1 fin.; f. 1r cap. 57, par. 5; 1v cap. 57, par. 8 fin; 2r cap. 58, par. 3)
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ 2v] […] & seguretat de […]ntra la batala de ta | […]do en ton coratge | cor fortitud es tan […] la uertut que
text II: [ 1r] […]brar e entendre e amar deu d[…] poder […] altres [..] | tuts quj a deu se couenen [& enembrar & entendre & amar | fe esperança e caritat. justicia. prudencia. temperansa. & les | […]
text III: [ 1v] […]es de deu [.] seruir ymatge [..] lotre [..] | al infernal e si per pobretat te uols enclinar anula […]
text IV: [ 2r] […] en lo tems que hom pot | uzar de temperansa no la deu menys amar que | […]
Condition fragment
References (most recent first) Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 1:99-101
Note L’estat de conservació només ens permet llegir actualment algunes línies (11/2017).
Record Status Created 2017-12-18
Updated 2023-07-06