Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5145
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: INQUISICIÓN,MPD.527 | Antic leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç dels ff. 1 prel.-290)
Title of volume Procesos criminales. Proceso seguido por la muerte de Juan Antonio Monagat, teniente de alguacil. A. 1564 ( del liber tradens)
Inquisicion Consejo | Proceso que habla de | la Muerte de Juan Antonio | Monagat teniente de Receptor ( del liber tradens, a bolígraf, a la carpeta de cartolina blanca que protegeix el gros volum en un bocí de paper doblegat que es troba a l’interior del volum)
Copied 1350 ? - 1400 ? (J. Riera)
1301 ? - 1400 ? (J. A. Iglesias-Fonseca)
Barcelona: 1564

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-1215 (foliació a tinta a l’angle superior extern, contemporània de la còpia. No es veu a alguns folis, especialment als del final (liber tradens))
ff.: 2 (fragment)
Collation 12 (fragment)
Size relligadura 340 × 250/270 x 160 mm (coberta anterior) (liber tradens)
pàgina 315/320 × 210 mm (f. 2) (liber tradens)
pàgina 105 × 304 mm (f. 1) (fragment)
caixa 105 × 108 mm (f. 1) (fragment)
caixa 105 × 21 + 108 + 42 mm (f. 1) (fragment)
Hand gòtica molt acurada (fragment)
mans molt diverses, més o menys cursives (liber tradens)
Pictorial elements Caplletres: es conserva part d’una inicial d’una unitat de pauta en blau, una mica més gran que la resta de l’escriptura (fragment)
Altres: no hi ha altres restes de decoració (fragment)
Altres: sense cap mena de decoració (liber tradens)
Other features Justificació: a tinta (fragment)
Pautat: les línies verticals de la justificació arriben als marges del foli, però les horitzontals no superen aquests marges i la caixa té línies de guia per als renglons que de vegades superen una mica els marges verticals (fragment)
Perforacions: no podem saber si hi havia perforacions per les condicions del fragment (fragment)
Pautat: l’escriptura aprofita tota la superfície del foli i no hi ha caixes marcades en el sentit tradicional (liber tradens)
Condition Fragment. La relligadura del liber tradens està força malmesa i els marges dels folis deteriorats, ratats alguns o trencats, el text es pot llegir bé. Volum en estat de conservació deficient. La part exterior del fragment està molt desgastada i en contacte amb el llom de la relligadura del lligall, només roman una tira tallada en horitzontal, on es llegeixen unes 15 líns.
Binding formada per un gran full de pergamí flexible nou, plegat a les mides del volum. Els quaderns estan cosits directament al llom amb cordill. En alguns plecs hi ha reforç extern de fons de quadern de pergamí i en altres cartivanes que protegeixen l’interior dels plecs, procedents de manuscrits catalans
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated persons Altres el procés tracta de l'assassinat de Juan Antonio Monagat (1564), tresorer Puigcerdà
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
Relligat amb manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2023), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza et al. (2017), Inspecció personal
Note Fragments de pergamí que es conservaven a 2018 dins de processos de la Inquisició escrits sobre paper. El liber tradens està format per plecs de molt diversa condició i tamany, no es veuen reclams, com és habitual en un volum documental d’aquestes característiques; no verifiquem la col·lació del volum.

Petit fragment tallat verticalment, que conserva una columna de cada una de les parts del bifoli; serveix d'escativana a uns plecs del liber tradens i no té cap títol. El text d’aquest bifoli anava immediatament abans que el bifoli que serveix d'escativana als ff. 380-470 i ambdós pertanyien al mateix manuscrit.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12615
Location in volume ff. 1r-2v (posició del fragment)
ff. 2r-1v (ordre de lectura)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril (f. 2r cap. 56 par. 2 fin.; f. 1v cap. 59, par. 4 fin)
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2r] […] qui es contra|ri de les cozes damunt dites. Amable (inicial en blau) […] pruden|cia per so que […] … [ 1v] … […] per molt de be […] | dona saluatio a aquels quj […] santetat con[…] | […] | ne de salua[…] | sa colpa cu[…] | alta coza & nobla saluatio […] de deu nac a eser | home & nac a sostenjr greus trebals & angoxosa | mort en quant era home on […] nostre senyor deus ihesu | crist ac tant a fer & alestjr […] | saluatio quj es […] | [.] saluatio A(inicial en blau) […] | eser digne de saluar […] | […] a ses obres les obres […] | […]
References (most recent first) Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 1:98-103
Note L’estat de conservació només permet llegir algunes línies de la part interior (costat carn del pergamí); la part exterior està molt desgastada i en contacte amb el llom de la relligadura del lligall.
Record Status Created 2017-12-18
Updated 2024-02-19